Hjørundfjorden

Om konferansen

Fjordkonferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Tema er "Modellar"

Representantar frå næringsliv, offentleg forvaltning og høgskulane og universiteta i Møre og Romsdal  og Sogn og Fjordane er inviterte til å bidra med føredrag eller artikler om temaet "Modellar". Les meir

hvo him
                                                                      mrf sff
mf vf_nor, krympa sbm