Fjordantologien

Fjordkonferansen har kvart år gitt ut "Fjordantologien" med dei beste bidraga frå konferansen. Vitskaplege bidrag i Fjordantologien gir publikasjonspoeng. Kvar antologi har eit hovudtema som bidraga skal halde seg innanfor.

Fjordantologien 2013 og 2014 vart gitt ut på forlag1. Frå 2015 har vi avtale om "open access" med Universitetsforlaget.

Fjordantologien 2018

Arbeidstittel: Det regionale i det internasjonale

Redaksjon: Heidi Hogset, Dag Magne Berge, Karl Yngvar Dale

Mal for Fjordantologien 2018

Tidlegare utgåver

Fjordantologien 2017 (Open access)

Fjordantologien 2016 (Open access)

Fjordantologien 2015 (Open access)

Fjordantologien 2014

Fjordantologien 2013