Fjordantologien

Fjordkonferansen har kvart år gitt ut "Fjordantologien" med dei beste bidraga frå konferansen. Vitskaplege bidrag i Fjordantologien gir publikasjonspoeng. Kvar antologi har eit hovudtema som bidraga skal halde seg innanfor.

Fjordantologien 2013 og 2014 vart gitt ut på forlag1. Frå 2015 har vi avtale om "open access" med Universitetsforlaget.

Fjordantologien 2017

Arbeidstittel: Immateriell kapital

Frist for bidrag: 15. september 2016

Send bidraget til: oppdrag@hisf.no og johnra@hisf.no

Redaksjon: John Roger Andersen (hovudredaktør), Eli Bjørhusdal, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun

Mal for Fjordantologien 2018

Fjordantologien 2017

Den nyaste fjordantologien er publisert, gratulerer! Fjordantologien 2017 (Open access)

Tidlegare utgåver

Fjordantologien 2016 (Open access)

Fjordantologien 2015 (Open access)

Fjordantologien 2014

Fjordantologien 2013