Ferske forskarar

Det er i 2017 ikkje noke eige opplegg i form at prekonferanse for ferske forskarar, slik det var i fjor.