Ymse

Viktige datoar 2018

Lagt inn 26. oktober, 2015 av Tone Skjerdal

1. mars: Innlevering av samandrag/abstrakt til johanne.v.hoff@ntnu.no

1. mai: Innlevering av paper/artikkel

21.-22.juni: Fjordkonferansen på campus Ålesund