Avmelding

Om du har meldt deg på konferansen, men ikkje har høve til å delta, meld frå her innan 3.juni.

Lenke til avmeldingsskjema kommer.