Avmelding

Om du har meldt deg på konferansen, men ikkje har høve til å delta, meld frå her.