Fjordantologien 2020

Tema: Digitalisering

Frist for innsending av manuskript: 1.oktober

Redaksjon:
Lars Julius Halvorsen, Ivar John Erdal, Wenche Mork Rogne, Roar Stokken

E-postadresse: fjordantologien@hivolda.no

Mal for Fjordantologien 2020

Fjordkonferansen har kvart år gitt ut «Fjordantologien» med dei beste bidraga frå konferansen. Vitskaplege bidrag i Fjordantologien gir publikasjonspoeng. Kvar antologi har eit hovudtema som bidraga skal halde seg innanfor.