Ferske forskarar

Det er ikkje tatt stilling til om det vert ei prekonferanse for ferske forskarar slik ein har hatt to-tre gongar tidlegare.