Ymse

Viktige datoar 2019

Lagt inn 26. oktober, 2015 av Tone Skjerdal

15. mars: Innlevering av samandrag/abstrakt

15. mai: Innlevering av paper/artikkel

19.-20.juni: Fjordkonferansen