Ymse

Viktige datoar 2019

Lagt inn 26. oktober, 2015 av Tone Skjerdal

1. mars: Innlevering av samandrag/abstrakt

1. mai: Innlevering av paper/artikkel

19.-20.juni: Fjordkonferansen