Velkommen til Fjordkonferansen

Fjordkonferansen ble etablert i 2012. Tiltaket har som overordnet formål å skape et faglig møtepunkt for de akademiske fagmiljøene på Vestlandet, og konkret legge til rette for økt vitenskapelig publisering med særlig fokus på å hjelpe de mindre erfarne fagfolkene i gang.

Tiltaket gjennomfører to hovedaktiviteter: arrangement av Fjordkonferansen og utgivelse av Fjordantologien, en fagfellevurdert open access antologi utgitt på Universitetsforlaget, basert på innkomne bidrag i etterkant av Fjordkonferansen. Hovedansvaret for antologien og arrangementet går på omgang mellom UH-miljøene med base i Høgskolen i Molde, NTNU Campus Ålesund, Høgskulen i Volda og Høgskulen på Vestlandet. De regionale forskningsinstituttene Møreforsking og Vestlandsforsking er viktige samarbeidspartnere. Sparebanken Møre er konferansens hovedsponsor.

Fjordkonferansen 2024 arrangeres i Loen 6-7 juni 2024, med temaet regional konkurransekraft.