Velkommen til Fjordkonferansen

Fjordkonferansen ble etablert i 2012. Tiltaket har som overordnet formål å skape et faglig møtepunkt for de akademiske fagmiljøene på Nordvestlandet, og konkret legge til rette for økt vitenskapelig publisering med særlig fokus på å hjelpe de mindre erfarne fagfolkene i gang.

Tiltaket gjennomfører to hovedaktiviteter: arrangement av Fjordkonferansen og utgivelse av Fjordantologien, en fagfellevurdert open access antologi utgitt på Universitetsforlaget, basert på innkomne bidrag i etterkant av Fjordkonferansen. Hovedansvaret for antologien og arrangementet går på omgang mellom de fire UH-miljøene med base i Molde, Ålesund, Volda og Sogn og Fjordane. De regionale forskningsmiljøene Møreforsking og Vestlandsforsking er viktige samarbeidspartnere. 

Fjordkonferansen 2024 arrangeres i Loen 6-7 juni 2024.

Mer informasjon om neste års konferanse kommer snart!