Frist abstrakt: 15. mars
Send abstrakt til fjordkonferansen@hivolda.no

Hjørundfjorden

Loen, 19.-20. juni 2019

Fjordkonferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Tema 2019 er "Digitalisering"

Representantar frå næringsliv, offentleg forvaltning og høgskulane og universiteta i Møre og Romsdal  og Sogn og Fjordane er inviterte til å bidra med føredrag eller artikler om temaet "Digitalisering". Les meir

hvo him
                                                                      mrf sff
mf vf_nor, krympa sbm