Tidlegare Fjordantologiar

Foto: Gaute Hareide.

Fjordantologien 2013 og 2014 vart gitt ut på forlag1. Frå 2015 har vi avtale med Universitetsforlaget om publisering som bok under vilkår for open tilgang (open access).

Fjordantologien 2024 – Samarbeid

Fjordantologien 2023 – Nyskaping

Fjordantologien 2022 – Bærekraft

Fjordantologien 2021 – Stadutvikling

Fjordantologien 2020 – Digital samhandling

Fjordantologien 2019 – Modeller

Fjordantologien 2018 – Det regionale i det internasjonale

Fjordantologien 2017 – Immateriell kapital

Fjordantologien 2016 – Offentleg sektor i endring

Fjordantologien 2015 – Innovasjon og entreprenørskap

Fjordantologien 2014 – Fragmentering eller mobilisering? Regional utvikling i nordvest

Fjordantologien 2013 – Det mangfaldige kvalitetsomgrepet