Forskarprisen

Sparebanken Møres forskarpris

2023 – Høgskulelektor Arne Bendik Rekve frå Høgskulen på Vestlandet vann forskarprisen for beste artikkel i 2023. Artikkelen i Fjordantalogien har fått namnet: Hvordan innsikt i immaterialrett kan bidra til å belyse begrepet «nyskapning».

2022 – Renate Blindheim-Hansen og Kjersti Halvorsen er tildelt Sparebanken Møre sin forskarpris i 2022, for artikkelen «Samskaping – et sosialt eksperiment i rusomsorgen: En studie av klinikeres og lederes erfaring med brukeransettelser«.

2021 – Redaksjonen har samrøystes vedteke at artikkelen «Fortetting og byspreiing: Praksis og haldningar gjennom tretti år i fire norske kommunar» av Kyrre Groven, (Vestlandsforsking), Liv Norunn Hamre (HVL), Karen Richardsen Moberg (VF) og Torbjørn Selseng (VF) skal bli tildelt Sparebanken Møre sin forskarpris for beste artikkel i Fjordantologien 2021.

2020 – Sparebanken Møres forskarpris for 2020 gikk til Lise Lillebrygfjeld Halse, Ove Bjarnar og Dag Magne Berge, alle ved Høgskolen i Molde, for artikkelen “Digitalisering og regional kunnskapsutvikling”.