Om oss

Styringsgruppa
Styringsgruppa for Fjordkonferansen. (Foto Dag S. Roland)

Fjordkonferansen ble etablert i 2012. Tiltaket har som overordnet formål å skape et faglig møtepunkt for de akademiske fagmiljøene på Vestlandet, og konkret legge til rette for økt vitenskapelig publisering med særlig fokus på å hjelpe de mindre erfarne fagfolkene i gang.

Tiltaket gjennomfører to hovedaktiviteter: arrangement av Fjordkonferansen og utgivelse av Fjordantologien, en fagfellevurdert open access antologi utgitt på Universitetsforlaget, som er basert på innkomne bidrag i etterkant av Fjordkonferansen. Hovedansvaret for antologien og arrangementet går på omgang mellom UH-miljøene med base i Høgskolen i Molde, NTNU Campus Ålesund, Høgskulen i Volda og Høgskulen på Vestlandet. De regionale forskningsinstituttene Møreforsking og Vestlandsforsking er viktige samarbeidspartnere. Sparebanken Møre er konfernansens hovedsponsor.

Så langt er det gjennomført 13 konferanser med til sammen mer enn 1000 deltakere. Vi har utgitt 13 antologier og mer enn 200 artikler. Den 14 antologien er under arbeid. Tiltaket ble etablert av UH-miljøene i gamle Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Med dannelsen av Høgskulen på Vestlandet har deltakelsen utvidet seg geografisk, slik at «Fjordregionen» nå omfatter hele Vestlandet.

Tiltaket ble i sin tid iverksatt med betydelig støtte fra Sparebanken Møre. Saprebanken Møre er fremdeles sponsor for konferansen og vår viktigste samarbeidspartner utenfor akademia.


Styringsgruppa for Fjordkonferansen

Lars Julius Halvorsen (leiar) (HVO)
Finn Ove Båtevik (nestleiar) (HVO)
Heidi Hogset (HiMolde)
Lars Magnus Hvattum (HiMolde)
Marte Fanneløb Giskeødegård (NTNU)
Øyvind Strand (NTNU)
Tore Frimannslund (HVL)
Torbjørn Årethun (HVL)
Linn Kristin Akslen-Hoel (Møreforsking)
Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

OBSERVATØRER
Hege Karete Hamre (Sparebanken Møre)
Eirik Søvik (prorektor, HVO)
Henriette Hafsaas (HVO) Økonomiansvarlig
Dag S. Roland (HVO) Medie og web-ansvarlig


Kontakt oss

fjordkonferansen@hivolda.no