Om oss

Styringsgruppa
Styringsgruppa for Fjordkonferansen

Fjordkonferansen ble etablert i 2012. Tiltaket har som overordnet formål å skape et faglig møtepunkt for de akademiske fagmiljøene på Nordvestlandet, og konkret legge til rette for økt vitenskapelig publisering med særlig fokus på å hjelpe de mindre erfarne fagfolkene i gang.

Tiltaket gjennomfører to hovedaktiviteter: arrangement av Fjordkonferansen og utgivelse av Fjordantologien, en fagfellevurdert open access antologi utgitt på Universitetsforlaget, som er basert på innkomne bidrag i etterkant av Fjordkonferansen. Hovedansvaret for antologien og arrangementet går på omgang mellom de fire UH-miljøene med base i Molde, Ålesund, Volda og Sogn og Fjordane. De regionale forskningsmiljøene Møreforsking og Vestlandsforsking er viktige samarbeidspartnere. 

Så langt er det gjennomført 13 konferanser med til sammen mer enn 1000 deltakere. Vi har utgitt 13 antologier og mer enn 200 artikler. Den 14 antologien er under arbeid. Etter hvert har deltakelsen på konferansen utvidet seg geografisk, slik at «Fjordregionen» nå omfatter hele det nye Vestland fylke, i tillegg til Møre og Romsdal.

Tiltaket ble i sin tid iverksatt med betydelig støtte fra Sparebanken Møre. Saprebanken Møre er fremdeles sponsor for konferansen og vår viktigste samarbeidspartner utenfor akademia.


Styringsgruppa for Fjordkonferansen

Lars Julius Halvorsen (leiar) (HVO)
Finn Ove Båtevik (nestleiar) (HVO)
Heidi Hogset (HiMolde)
Lars Magnus Hvattum (HiMolde)
Marte Fanneløb Giskeødegård (NTNU)
Øyvind Strand (NTNU)
Tore Frimannslund (HVL)
Torbjørn Årethun (HVL)
Linn Kristin Akslen-Hoel (Møreforsking)
Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

OBSERVATØRER
Hege Karete Hamre (Sparebanken Møre)
Eirik Søvik (prorektor, HVO)
Henriette Hafsaas (HVO) Økonomiansvarlig
Dag S. Roland (HVO) Medie og web-ansvarlig


Kontakt oss

fjordkonferansen@hivolda.no