Fjordantologien

Fjordkonferansen har kvart år gitt ut «Fjordantologien» med dei beste bidraga frå konferansen. Vitskaplege bidrag i Fjordantologien gir publikasjonspoeng. Kvar antologi har eit hovudtema som bidraga skal halde seg innanfor.

Fjordantologien 2013 og 2014 vart gitt ut på forlag1. Frå 2015 har vi avtale med Universitetsforlaget om publisering som bok under vilkår for fri tilgang (open access).

Fjordantologien 2019

Arbeidstittel: Modellar

Redaksjon: Øyvind Helgesen, Erik Nesset, Ghulam Mustafa, Paula Rice, Richard Glavee-Geo

Mal for Fjordantologien 2019

Fjordantologien 2018

Arbeidstittel: Det regionale i det internasjonale

Redaksjon: Heidi Hogset, Dag Magne Berge, Karl Yngvar Dale

Fjordantologien 2018

Tidlegare utgåver

Fjordantologien 2017 (Open access)

Fjordantologien 2016 (Open access)

Fjordantologien 2015 (Open access)

Fjordantologien 2014

Fjordantologien 2013