Program 2024

Frist for å få kommentarar på full paper under konferansen: fredag 10. mai

Torsdag 6. juni 

10:00 – 10:45   Registrering og kaffe  
10:45 – 11:00     Åpning av konferansen: Regional konkurransekraft. Jens Kristian Fosse, dekan HVL
11:00 – 12:00    Hovudinnlegg. «Regional utvikling i eit internasjonalt perspektiv». Kristine Timberlid, Innovasjon Norge.
12:00 – 13:00           Lunsj 
13:00 – 14:30            Parallellsesjon 1 
14:30 – 14:45              Pause 
14:45– 16:15              Parallellsesjon 2 
20:00                             Middag  

Fredag7. juni   

08:30 – 09:00       Presentasjon av Fjordantologien 2024   
09:00 – 09:15   Tildeling av Sparebanken Møre sin forskarpris for 2024 
09:15 – 10:15                 4 Hovudinnlegg* – 15 min. kvar. Line Bjelde – Sogn Næring/Sogn sirkulære biohub; Jon Rune Heimlid – NOMEK AS/Sogn og Fjordane Næringsråd; Stein-Asle Øvrebotn – Retrams AS/Safe Storage AS – 1 til.  
10:15 – 10:45         Pause og utsjekk  
10.45 – 11:45                     Paneldebatt: Regional konkurransekraft. Leia av: Geir Kåre Resaland, Prorektor for regional utvikling HVL
11:45 – 13:15          Parallellsesjon 3  
13:15            Lunsj og avslutning  

*Line Bjelde – Sogn Næring: Kan grøne nettverkssatsingar gje naudsynt omstilling til eit meir   berekraftig næringsliv?

*Jon Rune Heimlid – NOMEK AS/Sogn og Fjordane Næringsråd: Kva påverkar på konkurransekrafta til bedriftsmiljøet i Stryn og til næringslivet i Sogn og Fjordane?

*Stein Asle Øvrebotn –  Retrams AS/Safe Storage AS: Korleis brubygging på tvers av bransjar og mellom næringsliv og akademia kan fremja konkurranseevna.