Program 2014

 

Tid             Torsdag 19.juni (Loensal 3)

10:30                Åpning v/Harald Yndestad

                        Møteleder: Øyvind Strand

10:35                Regionale utfordringer mot 2020 v/ Fylkesplansjef Ole Helge Haugen,

  1. Kommentar v/ Jørgen Amdam, M&R
  2. Kommentar v/ Ingjerd Skogseid, S&F

Åpen diskusjon

11:50                Sparebanken Møre sin forskerpris fra Fjordkonferansen 2013

                        v/ Linda Grimstad, Sparebanken Møre

12:00                Lunch

 

Tema 1: Digital Læring & Regional utvikling (Fjordsal 1)

13:00                IT som konkurransefaktor i små og mellomstore bedrifter v/ Kai A. Olsen og Geir Arne Svenning

13:30                Think more of me as your compatriot. v/Richard Glavee-Geo og Mark Pasquine

14:00                Nautilus21 — A generic, integrated, and scalable 3D ocean simulator for scientific exploration and management of Norway´s coastal waters and fjords.

v/ Robin T Bye, Anne Stene, Adrian Rutle, Harald Yndestad 

14:30                Marine Møre 21. Et strategisk forskningsprogram for kystnære områder

v/ Agnes Gundersen, Harald Yndestad, Annelise Chapmann 

15:00                Multimodal Tekstkompetanse i Formativ Vurdering v/Albertine Aaberg

 

Tema 2: Jus & Regional utvikling (Fjordsal 2-3)

13:00                Ivaretakelsen av pasientrettigheter v/Åge Brekk, Ralf Kirchhoff

13:30                Bidrar de nye klagereglene til økt rettssikkerhet for pasientene? v/Linda Bøyum-Folkeseth

14:00                Barnevern, juss, bevis og faktum v/Egil Arne Standal

14:30                Ærekrenkelser som er rettet mot ”en avdøds minne”, v/Ellen Lexerød Hovlid

15:00                Om nødrettslig utøvelse av offentlig myndighet v/Bernt Olav Øvregaard

 

                   Tema 3: Offentlig & Regional utvikling (Nordfjordstova)

13:00                Introduksjon til Cristin- Bruk og tips rundt publisering v/Marit Henningsen

13:30                Søknader til Regionale Forskningsfond v/Gøril Groven

14:00                Regional, Statlig eller Mål og Resultatstyring? v/Else Ragni Yttredal

14:30                 Drivers and barriers in public sector innovation.                          v/Øyvind Strand, Rigmor Alness, Hans Georg Schaathun, Helen Berg

15:00                Entrepenørlyst blant ungdommar på Nordvestlandet

v/Jon Ivar Håvold, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årseth

15:30                Innovasjon, forskjellighet og ledelse som komplekse prosesser

v/Hans Petter Iversen og Atle Ødegård

 

Tema 4: Helse & Regional utvikling (Loensal 3)

13:00                Bruk av sporing ved hjelp av GPS  v/Rigmor Alnes og Helen Berg

13:30                Retribalisering – fra nederst ved enden av bordet til bedrifters konkurransefortrinn og samfunnsansvar. v/Karl Elling Ellingsen  

14:00                Health care students at different cohort and their experience    

v/Frøydis Vasset og Synnøve Hofset Almås

14:30                Kommunenes møte med samhandlingsreformen – mot nye organisasjonsformer? v/Ingunn Gjerde, Harald Thorsteinsen, Turid Årseth

15:00                Ambulant virksomhet i Møre og Romsdal innen psykisk helse-feltet v/Karl Yngvar Dale

15:30                Tidleg oppstart med øyeblikkeleg hjelp døgntilbod. Helsepersonell sine erfaringar i små kommunar v/Marit Kvangarsnes, Johan Barstad, Torfrid Teigen, Torstein Hole

16:00                En evaluering av det virksomhetsnære IA-arbeidet i Møre og Romsdal med fokus på inkludering av personer med redusert arbeids- og/eller funksjonsevne

v/Elisabet Witsø

16:30                Mellomrommets muligheter, Innovasjon i offentlig sektor – Oppstart og organisering av bydelskafe`en Vest. v/ Tone Hegdal Høgskolen i Molde, Ragnhild Sættem Høgskolen i Molde, Else Jørgensen

 

Fredag 20.         Tema 5: Regional innovasjon mot 2020 (Loensal 3)

08:30                Korleis kan innovative nettverk vekse fram i rurale strøk?

v/Ingjerd Skogseid, Kristine Skarbø, Jon Gunnar Nesse, Øyvind Heimset Larsen, Frida Ekström Kristin Løseth

09:00                Smarte Regioner

v/Harald Yndestad

09:30                Keynote foredrag: Utfordringer for den Maritime klynge på Nordvestlandet v/Rune Garen, Rolls Royce

11:00                Oppsummering og avslutning

                        Presentasjon av Fjordantologi 2013. Om Kvalitet

12:00                Lunch