Tracks og innlegg 2013

Kvalitet i helsetjenesten – Hva er det og hvordan måles den? – av Magne Nylenna Last ned innlegg i PDF

Juristgruppa

– eige opplegg. Treng eige rom – 10 personar. Organisator: Bernt Olav Øvregaard. HVO. Kontaktperson FK: Jørgen Amdam

Deltakarar:

 • Åge Brekk, Høgskolen i Molde
 • Odd Anders Bøyum-Folkeseth, Høgskolen i Molde
 • Georg Inge Iversen Panzer, Høgskolen i Molde
 • Egil Arne Standal, Høgskulen i Volda
 • Margrete Homlong, Høgskulen i Volda
 • Bernt Olav Øvregaard, Høgskulen i Volda

Naturgruppa

Eige opplegg – treng grupperom 10-12 personar Organisator: Agnes C Gundersen Kontaktperson FK: Roar Tobro

Deltakarar

 

Innovasjon, planlegging og regional utvikling

Kontaktperson FK: Jørgen Amdam

IPR – TRACK 1. Fredag 21.6 KL.

 • Øivind Strand. Deltakar nummer 11. Høgskolen i Ålesund. Telefon 977 43 998. ost@hials.no
  • Industrial rights as quality indicator of the regional innovation systems in Norway
 • Else Ragni Yttredal. Deltakar nummer 26. Møreforsking. Telefon 416 13 403. ery@moreforsk.no
  • Vertikal samhandling i regional- og innovasjonspolitikken
 • Jon Gunnar Nesse. Deltakar nummer 27. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Telefon 57 67 63 03. jon.nesse@hisf.no
  • Bærekraftig entreprenørskap som kvalitetskrav i regional utvikling. Ein casestudie.
 • Lars J. Halvorsen. Deltakar nummer 61. Høgskulen i Volda. Telefon . Lars.Julius.Halvorsen@hivolda.no
  • Hva fremmer og hemmer vurderingskvalitet i omgivelser preget av usikkerhet – En case-studie av ulike foretakstypers strategivalg i den norske fiskeoppdrettsnæringen 1992- 2003

 

IPR – TRACK 2. Fredag 21.6 KL.

 • Geirmund Dvergsdal. Deltakar nummer 29. Møreforsking. Telefon 97197092. Geirmund.Dvergsdal@moreforsk.no
  • Offentleg tenesteproduksjon- meir skreddarsaum, meir innovasjon
 • Lisbeth Dahle. Deltakar nummer 30. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Telefon 57676215. lisbeth.dahle@hisf.no
  • Tun+ – ein alternativ modell for bustadbygging (Tema Folkehelse og livskvalitet)
 • Jørgen Amdam. Deltakar nummer 60. Høgskulen i Volda. T: 70075057. ja@hivolda.no
  • Challenges and complexity regarding rural planning and development in Norway
 • Grethe Matland Olsen. Deltakar: Høgskulen i Volda. GretheMattland.Olsen@moreforsk.no

 

Media og IT

Kontaktperson FK: Jørgen Amdam

Media – track 1. Torsdag. Kl.   (kan også organisere aktivitet på fredag)

 • Risiko- og krisekommunikasjon. Ansvar Jens Standal Groven. Deltakar nummer 15. Høgskulen i Volda. Telefon 952 29 069. jensg@hivolda.no
  • Samarbeidsprosjekt innan risiko- og krisekommunikasjon, og utvikling av masteremne i krisekommunikasjon

Medansvar:

 • Sverre Kjetil Rød. Deltakar nr 14. Høgskulen i Volda. Telefon 976 06 252. kjetil.rod@vegvesen.no
 • Magne Vollan Aarset. Deltakar nummer 16 Høgskolen i Ålesund Telefon 70 16 14 47. magne.aarset@hials.no
 • Kristian Fuglseth. Deltakar nummer 17 Høgskulen i Volda Telefon 924 40 866. kfu@hivolda.no
 • Bjørn Gunnar Tafjord. Deltakar nummer 18 Høgskulen i Volda Telefon 993 64 801. bt@hivolda.no

 

Media – track 2. Torsdag kl:

 • Ivar John Erdal. Deltakar nummer 49. Høgskulen i Volda. Telefon 70075425. erdali@hivolda.no
  • Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av ein mobil applikasjon for opplæring offshore
 • Gaute Hareide. Deltakar nummer 54. Høgskulen i Volda Telefon . gauteh@hivolda.no
  • Konsekvensar av digitalfoto for avisene sin bildebruk Ide til forskingsprosjekt

   

Helse

Kontaktperson FK:

Poster:

 • Bardo Driller. Deltakar nummer 1. Molde sykehus/Ålesund sjukehus Telefon 41381513. bardo.driller@helse-mr.no

Tiltaksplan for døende

 • Tormod Thomsen. Deltakar nummer 45. Helse Møre og Romsdal. Telefon 41413423. tormod.thomsen@helse-mr.no
 • Vidar Hagerup Deltakar nummer 67 Helse Møre og Romsdal Telefon . Vidar.Hagerup@helse-mr.no

Pasientsikkerhet (poster)

 • Gunn J. Bringsli Deltakar nummer 10 Høgskolen i Ålesund Telefon 70161496. gbr@hials.no
 • JG Holler1, KS Helgesen2, B. Lykke2, G.B. Haga2, J. Kristiansen2, Helga Tangen 2, ALS Major1
 • 1Sykehusapoteket Midt-Norge
 • 2Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus
  • Legemiddelsamstemming i Kirurgisk Klinikk, Ålesund Sykehus

   

Helse Track 1. Torsdag kl:

 • May Østby Deltakar nummer 25 Høgskolen i Molde Telefon 71214022. may.ostby@himolde.no
  • Tittel: “Mitt hjem – min arbeidsplass. Utfordringer knyttet til å motta og utøve offentlig tjenester i mennesker med utviklingshemning sine hjem”
 • Ralf Kirchhoff Deltakar nummer 36 Høgskolen i Ålesund Telefon . rk@hials.no
  • Tyskland og Norge – to syn på kvalitet i helsesektoren?
 • Sissel Hjelle Øygard. Deltakar nummer 39. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Telefon 57722504. sissel.hjelle.oygard@hisf.no
  • Vert retningslinjer for førebygging av fall blant eldre menneske følgd? Eit kvalitetsforbetringsprosjekt med klinisk audit som metode.
 • Elin Aasen. Deltakar nummer 48. Høgskolen i Ålesund. Telefon 92850817. ea@hials.no
  • Fra paternalisme til pasientmedvirkning

 

Helse  Track 2. Torsdag kl:

 • Karianne Røssummoen Øyen Deltakar nummer 31 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57722645. karianne.rossummoen.oyen@hisf.no
  • Dokumentasjon av bærekateter i sykehjem. En klinisk audit.
 • Karl Yngvar Dale Deltakar nummer 35 Høgskolen i Molde Telefon . karl.y.dale@himolde.no
  • Forbedring av livskvaliteten og koordineringen av behandlingstiltak for palliative pasienter i Norge via Gold standards framework (GSF): – En drøfting av hvorvidt dette systemet er overførbart til norske forhold.
 • Sissel Kristoffersen Deltakar nummer 62 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon .
  • IDESKISSER/ABSTRACTS HiSF, FJORDKONFERANSEN effektivitet og kvalitet av utførte tjenester i kirurgi.
 • Marit Kvangarsnes Deltakar nummer 70 Høgskolen i Ålesund Telefon . mk@hials.no
 • Arne Orvik, HiÅ
  • Compasionate care for patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease

 

Helse Track 3. Fredag kl:

 • Jan Morten Loftesnes Deltakar nummer 40 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 45065431. jan.loftesnes@hisf.no
  • Auditive white noise and fine motor skills in inattentive children
 • Helga Synnevåg Løvoll Deltakar nummer 57 Høgskulen i Volda Telefon .
  • Sunn sjel i et sunt legeme gjennom idrett og friluftsliv?

  

Helse Track 4. (Utdanning) Fredag kl:

 • Dagrun Kyrkjebø Deltakar nummer 42 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 95070684. dagrun.kyrkjebo@hisf.no
 • Gro Hovland Deltakar nummer 43 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 91594478. gro.hovland@hisf.no
  • Korleis opplever sjukepleiarane eigen kompetanse? – Ein pilotstudie
 • Synnøve Hofseth Almås Deltakar nummer 52 Høgskolen i Ålesund Telefon 70161463. sa@hials.no
 • Frøydis Vasset Deltakar nummer 53 Høgskolen i Ålesund Telefon . fv@hials.no
 • Berit Midsund Dahl, HiÅ
  • Tverrprofesjonell uke i praksisperiode for helsefagstudenter

 

Kvalitet

Kontakt FK:  

Kvalitet Track 1. Torsdag kl:

 • Trude Fløystad Eines Deltakar nummer 32 Høgskolen i Molde Telefon 92609144. trude.f.eines@himolde.no
 • Karl Yngvar Dale, PhD i psykologi
  • Kvalitet i høyere utdanning; Utfordringer og erfaringer ved innføring av kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i Europa.
 • Gabriele Hofinger Jünge Deltakar nummer 38 Møreforsking Molde AS Telefon 46448183. junge@himolde.no
  • Bedre kvalitet med tett leverandøroppfølging?
 • Jon Ivar Håvold Deltakar nummer 69 Høgskolen i Ålesund Telefon . jh@hials.no
  • Hva er kvalitet?
 • Per Walde Deltakar nummer 74 Høgskolen i Ålesund Telefon . permagne.walde@hials.no
  • Hvorfor kvalitet?

 

 Kvalitet Track 2. Torsdag kl:

 • Eivind, Tveter Deltakar nummer 28 Møreforsking Molde AS Telefon 92609090. eivind.tveter@himolde.no
  • Dealing with the Base Case in Cost Benefit Analysis
 • Harald Yndestad Deltakar nummer 37 Høgskolen i Ålesund Telefon 70161280. Harald.Yndestad@hials.no
  • Kvalitetsmodellering med Generell Systemteori
 • Kai A. Olsen. Deltakar nummer 71. Høgskolen i Molde. Telefon . Kai.A.Olsen@hiMolde.no
  • Mestrer vi IT i Norge?

 

Utdanning UH

Kontaktperson FK: Øyvind Helgesen

UH-utdanning Track 1. (E-læring) Fredag kl:

 • Bente Sollid Deltakar nummer 44 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57676194. bente.sollid@hisf.no
  • E-møterom for læring, samarbeid og kommunikasjon – evaluering av e-æring og e-kommunikasjon i UHnett Vest
 • Grete Netteland Deltakar nummer 64 Telefon .
  • Digitale læringsplattformer – ein arena for kvalitetsutvikling?”
 • Webjørn Rekdalsbakken Deltakar nummer 73 Høgskolen i Ålesund Telefon . wr@hials.no
  • Studentaktiv forskning i ingeniørfag med utgangspunkt i faget. Sanntids datateknikk og s           tudentenes bacheloroppgaver
 • Frode Olav Haara Deltakar nummer 47 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57676078. frode.olav.haara@hisf.no
  • To bidrag uten tittel foreløpig. Se vedlagt informasjon.

   

UH-utdanning Track 2: Fredag kl:

 • Randi Faugstad Deltakar nummer 41 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 56676014. randi.faugstad@hisf.no
  • Lærerstudenters refleksjoner i møte med foreldre
 • Svetlana Dobler Deltakar nummer 46 Høgskolen i Ålesund Telefon 70161272. svdo@hials.no
 • Bjørn Magne Hatlø, Øyvind Helgesen, Erik Nesset HiÅ
  • Emotions’ mediating effects on students loyalty in a “quality-satisfaction-image” framework – a case study of a Norwegian university college
 • Øyvind Helgesen Deltakar nummer 68 Høgskolen i Ålesund Telefon . oh@hials.no
 • Jakob Valderhaug, HiÅ
  • Fagkvalitet – en komparativ analyse av resultater frå midtsemesterevalueringer av tre fag

 

Lærar

Kontaktperson FK:

Lærar Track 1. Torsdag kl:

 • Dorthea Sekkingstad Deltakar nummer 2 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon . dorthea.sekkingstad@hisf.no
  • Å bli sett pris på – resultatløn som motivasjonsfaktor for lærarar
 • Celia, Berg Deltakar nummer 13 Møre og Romsdal fylke Telefon 99780722. celia.berg@molde.vgs.no
 • Anne Karin Wallace Deltakar nummer 20 Høgskolen i Molde Telefon 40800412. anne.k.wallace@himolde.no
 • Turid Aarseth Deltakar nummer 24 Høgskolen i Molde Telefon 90099142. turid.aarseth@himolde.no
  • IKT som tidstyv i videregående skole
 • Asvor G. Klokkehaug Deltakar nummer 3 Høgskolen i Ålesund Telefon 92843567. askl@hials.no
 • Kari Pauline Longva, Deltakar nummer 4. Høgskulen i Volda, longvaka@hivolda.no
  • Relasjonskvalitet og læringskvalitet – hvordan legge til rette for utvikling av læreres relasjonskompetanse i veiledningsutdanning?

 

Lærar Track 2. Torsdag kl:

 • Ellen Jåvold Deltakar nummer 33 Høgskulen i Volda Telefon 70005437. ellen.jaavold@hivolda.no
 • Marit Øien Sæverud Deltakar nummer 34 Høgskulen i Volda Telefon 70075421.saevemjo@hivolda.no
  • Utvikling av læringsledelse – noen erfaringer fra et skolebasert utviklingsprosjekt
 • Sofie Emilie Holmen Deltakar nummer 50 Høgskulen i Volda Telefon 92452693. holmens@hivolda.no
  • Språkmøter i lærerutdanningen
 • Johan Viddal Deltakar nummer 63 Høgskulen i Volda Telefon 41616066. viddaljo@hivolda.no
  • Relevansbasert pedagogikk- bedre utnyttelse av svake elevers læringspotensial i ungdomsskolen og vgs

Lærar – førskule Track 3 Fredag kl:

 • Torhild Høydalsvik Deltakar nummer 5 Høgskulen i Volda Telefon 70075333. horhild.hoydalsvik@hivolda.no
  • Rammer og roller i arbeidsplassbasert førskuleærarutdanning
 • Lillian Pedersen Deltakar nummer 6 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57676064. lillian.pedersen@hisf.no
 • Kjersti Sandnes Haukedal Deltakar nummer 7 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57676028. kjerstih@hisf.no
 • Sigrid Bøyum Deltakar nummer 8 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57676363. sigrid.boyum@hisf.no
 • Hilde Hofslundsengen Deltakar nummer 9 Høgskulen i Sogn og Fjordane Telefon 57676059. hilde.hofslundsengen@hisf.no
  • Barnehagens språkmiljø som kvalitetsindikator

 

Lærar – førskule Track 4. Fredag kl:

 • Silje Ims Lied Deltakar nummer 59 Høgskulen i Volda Telefon .
  • et prosjekt som omhandler samhandling mellom helsestasjon og barnehagene i kommunene.
 • Formgjeving, kunst og handverk: Åshild Sævik (e-post: ashs@hivolda.no, tlf. 70 07 54 42)
 • Idrett og friluftsliv: Eli-Karin Sjåstad Åsebø (e-post: eksaa@hivolda.no, tlf. 70 07 53 51)
 • Pedagogikk: Anne Randi Fagerlid Festøy (e-post: festoeya@hivolda.no, tlf. 70 07 50 98)
  • Tema: Kvalitet i den nye barnehagelærarutdanninga gjennom tverrfagleg samarbeid i temablokka «Barn og snø».