Tracks og innlegg 2014

Innlegg

Ole Helge Haugen: Nordvestlandet - Utvikling og trendar (2014)

Kai A Olsen og Geir Arne Svenning:  IT som konkurransefaktor i små og mellomstore bedrifter

Jon Ivar Håvold, Jon Nesse og Torbjørn Årethun: Entreprenørlyst blant ungdommar på Nord-Vestlandet: Kjønnsskilnader, regionale skilnader og endringar over tid

Harald Yndestad: Smarte Regioner

Robin T. Bye, Adrian Rutle, Anne Stene og Harald Yndestad: Nautilus21

Åge Brekk og Ralf Kirchoff: Hvor ble det av pasienten i samarbeidsavtalene?

Else Ragni Yttredal: Statlig styring og regional innovasjonspolitikk

 

TRACK 1: Digital Læring & Regional utvikling

Kai A. Olsen og Geir Arne Svenning - IT som konkurransefaktor i små og mellomstore bedrifter

Albertine Aaberg - Multimodal Tekstkompetanse i Formativ Vurdering

Ivar John Erdal, m. flere - Situert teknologi og kompetansebygging 

Mark Pasquine - Think more of me as your compatriot.

Robin T Bye, Anne Stene, Adrian Rutle, Harald Yndestad - Nautilus21 — A generic, integrated, and scalable 3D ocean simulator

 

TRACK 2: Jus & Regional utvikling

Bernt Olav Øvregaard - Om nødrettslig utøvelse av offentlig myndighet

Åge Brekk - Ivaretakelsen av pasientrettigheter

Linda Bøyum-Folkeseth - Bidrar de nye klagereglene til økt rettssikkerhet for pasientene?

Egil Arne Standal - Barnevern, juss, bevis og faktum

Ellen Lexerød Hovlid - Ærekrenkelser som er rettet mot ”en avdøds minne”

 

TRACK 3: Offentlig & Regional utvikling

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård - Innovasjonskompleksitet     

Else Ragni Yttredal - Regional, Statlig eller Mål og Resultatstyring?

  • ivind Strand, m.flere - Drivers and barriers in public sector innovation.

Jon Ivar Håvold, m.flere - Entrepenørlyst  

Ingjerd Skogseid, m.flere - Innovative Nettverk

 

TRACK 4: Helse & Regional utvikling

Rigmor Alnes og Ellen Berg - Bruk av sporing ved hjelp av GPS

Karl Elling Ellingsen - Retribalisering- fra nederste……     

Frøydis Vasset og Synnøve Hofset Almås - Health care students at different cohort and their experience  

Elisabet Witsø, m.fler - Holdninger til Inkluderende Arbeidsliv       

Ingunn Gjerde, m.flere - Ny organisering av helsetjenester på Nordvestlandet              

Karl Yngvar Dale - Ambulant virksomhet i Møre og Romsdal innen psykisk helse-feltet

Guri Kaurstad1, Kari Bachmann2 og Grethe Jørgensen - Kvalitet i alle ledd.

 

TRACK 5: Regional innovasjon mot 2020 (Plenum)

Ingjerd Skogseid, m.flere - Innovative Nettverk

Tone Hegdal - Mellomrommets muligheter

Harald Yndestad - Smart Grid i Smarte Regioner

Rune Garen, Rolls Royce - Utfordringer for den Maritime klynge på Nordvestlandet