Program for 2019

Onsdag 19.juni  

10:00 – 10:45        Registrering og kaffe 

10:45 – 11: 00       Åpning av konferansen ved

                               Rektor Johann RoppenHøgskulen i Volda   

11:00 – 11:45        “Teknologi som aktør i sosiale nettverk” 

                               Førsteamanuensis Roar Stokken, Høgskulen i Volda 

11:45-12:00          Pause 

12:00-13:45          “Digitalt tvisyn – Digitalisering frå eit brukarperspektiv” 

                               Prosjektleiar Synnøve Amdam, Høgskulen i Volda    

12:45-13:45          Lunsj 

13:45-15:45          Sesjon 1 

15:45-16:15          Pause 

16:15-18:00          Sesjon 2

20:00                     Middag 

Torsdag 20.juni  

09:00 – 09:45        Presentasjon av Fjordantologien 2019 v/ Øyvind Helgesen 

                               Tildeling av Sparebanken Møres forskarpris for 2019  

09:45 – 10:30       Mål og midler forbyttet. 

                               Frankfurtarskulen og digitaliseringå”

                               Professor Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda 

10:30 – 11:00        Pause og utsjekk 

11:00 – 13:00        Sesjon 3 

13:15                     Lunsj og avslutning 

Oversikt sesjonar, forfattarar og innlegg 2019

Program for tidlegare år:

Fjordkonferansen 2018

Fjordkonferansen 2017

Fjordkonferansen 2016

Fjordkonferansen 2015

Fjordkonferansen 2014