Program for 2019

Detaljprogrammet kjem i løpet av våren 2019.

Onsdag 19. juni 2019
Torsdag 20. juni 2019

Program for tidlegare år:

Fjordkonferansen 2018

Fjordkonferansen 2017

Fjordkonferansen 2016

Fjordkonferansen 2015

Fjordkonferansen 2014