Program

Tema: "Modellar"

Torsdag 21. juni 2018

Kl. 10.00 Matbit og registrering
Kl. 10.45 Opning: Foredrag: Kristen Ringdal: "Bruk av modellar i sosiologi og statsvitenskap"
Kl. 11.45 Foredrag: Bjørn Nervik "Frå kjøpmannen på hjørnet til tre store handelshus"
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 13.30 Parallellsesjon 1
Kl. 16.00 – 17:30 Parallellsesjon 2
Kl. 19.00 Middag på Fjellstua


Fredag 22. juni

Kl. 09.00 Forfattarprisutdeling
Foredrag: Jan Fredrik Andresen: "Tjenesteinnovasjon, teknologi og brukere med livslang tjenestebehov"
Kl. 10.00 Kaffipause
Kl. 10.15 – 12:15 Parallellsesjon 3
12:15 Orientering om Fjordkonferansen 2019 og avslutning
Kl. 13.00 Lunsj

 

Program for tidlegare år:

Fjordkonferansen 2017

Fjordkonferansen 2016

Fjordkonferansen 2015

Fjordkonferansen 2014