Program

Torsdag 21. juni

Kl. 10.00 Matbit og registrering
Kl. 10.45 Foredrag: Kristen Ringdal: "Bruk av modellar i sosiologi og statsvitenskap"
Kl. 11.45 Foredrag: Bjørn Nervik "Frå kjøpmannen på hjørnet til tre store handelshus"
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 13.30 Parallellsesjon 1
Kl. 16.00 – 17:30 Parallellsesjon 2
Kl. 19.00 Middag på Fjellstua

Fredag 22. juni

Kl. 09.00 Forfattarprisutdeling

Foredrag: Jan Fredrik Andresen: "Tjenesteinnovasjon, teknologi og brukere med livslang tjenestebehov"

Kl. 10.00 Kaffipause
Kl. 10.15 – 12:15 Parallellsesjon 3
12:15 Orientering om Fjordkonferansen 2019 og avslutning
Kl. 13.00 Lunsj


Tracks 2018

  • Bedriftsøkonomi
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Kultur m.m.
  • Organisasjon
  • Maritim
  • Pedagogikk 1
  • Pedagogikk 2
  • Helse
  • Velferdsteknologi - Tjenesteinnovasjon, teknologi og brukere med livslange tjenestebehov*
  • Diverse

Velferdsteknologi: Bakgrunnen til dette tracket er prosjektet "JEG KAN" i regi av Ålesund kommune som omhandler bruk av teknologi for å øke brukernes mestring og selvstendighet i tjenestene og tilbudene til personer med kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming med livslange tjenestebehov. Parallelt med dette prosjektet har forskningsprosjektet "Jeg Kan, forskning" belyst ulike sider ved bruk av teknologi i slike sammenhenger. Ny innsikt om juridiske, organisatoriske, profesjonelle og praktiske utfordringer knyttet til dette komplekse feltet er fremskaffet. En gjennomgang av forskningslitteraturen på dette området avdekker liten aktivitet og store mangler på forskningsbasert kunnskap. Vi inviterer derfor til et separat track om dette feltet.

Direktør i Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen vil holde innledningsforedrag og ulike forskere fra "Jeg Kan, forskning" vil bidra. Dersom det lykkes å mobilisere nok forskningsbidrag tar man sikte på å samle dette i en separat antologi i Fjordantologiserien på Universitetsforlaget (Open access). Redaksjonskomiteen vil bestå av Professor Karl Elling Ellingsen, professor Øivind Strand, og  rektor/professor Ingunn Moser

Program for tidlegare år:

Fjordkonferansen 2017

Fjordkonferansen 2016

Fjordkonferansen 2015

Fjordkonferansen 2014