Kategoriarkiv: Ymse

Fjordkonferansen 2023

Fjordkonferansen 2023 blir arrangert i Loen 20 og 21.juni og temaet er Samarbeid. Vi inviterer til en tverrfaglig konferanse med temaet samarbeid. Nær sagt alle typer samarbeid er velkomment, men vi inviterer spesielt faglige bidrag som kan kobles til tverretatlig … Les meir

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Fjordkonferansen 2023

Fjordkonferansen 2022 NYSKAPING

Hotel Alexandria Loen, 16 – 17. juni 2022. Temaet for årets Fjordkonferanse er nyskaping. Vi inviterer med dette til ein diskusjon av omgrepet nyskaping i brei forstand. Vi ønskjer at tema for konferansen skal stimulere til ein fruktbar debatt om … Les meir

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Fjordkonferansen 2022 NYSKAPING

Sparebanken Møre sin forskarpris for beste artikkel i Fjordantologien 2021

Redaksjonen har samrøystes vedteke at artikkelen «Fortetting og byspreiing: Praksis og haldningar gjennom tretti år i fire norske kommunar» av Kyrre Groven, (Vestlandsforsking), Liv Norunn Hamre (HVL), Karen Richardsen Moberg (VF) og Torbjørn Selseng (VF) skal bli tildelt Sparebanken Møre sin forskarpris for beste artikkel i … Les meir

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Sparebanken Møre sin forskarpris for beste artikkel i Fjordantologien 2021

Sparebanken Møres forskingspris 2020

Sparebanken Møres forskingspris 2020 Vinnarartikkelen set søkelys på korleis innføring av digitale verktøy etablerer nye sosioøkonomiske praksisar og at det er det konkrete samspelet mellom teknologi, sosiale relasjonar og lokale praksisar som avgjer utfallet. Ein styrke ved artikkelen er at … Les meir

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Sparebanken Møres forskingspris 2020

Fjordkonferansen 2020

Fjordkonferansen vart arrangert torsdag 12. november 2020.  Tema for konferansen var stadutvikling. Fjordkonferansen 2020 vart utsett frå juni til november i håp om fysisk arrangement. Smittetiltaka gjorde at Fjordkonferansen 2020 vart organisert som eit dialogforum mellom forfattarane av ferdige artikkelutkast … Les meir

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Fjordkonferansen 2020

Tema for Fjordkonferansen 2021: Bærekraft

Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert av Brundtlandkommisjonen i sin rapport Vår felles fremtid i 1987. Der defineres bærekraft i et generasjonsperspektiv, som gjør det utfordrende i en verden der politikeres tidshorisont er begrenset av valgperioden, og økonomer neddiskonterer fremtiden ut … Les meir

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Tema for Fjordkonferansen 2021: Bærekraft